נושא לאסיפה מחר 30.5.12

Post date: May 29, 2012 8:10:32 PM

אסיפת בית ספר בנושא שינוי חלוקת הגילאים בעל יסודי

מחר בשעה 8.15 (האספה תתקיים גם שיעור הראשון)

ועדת אספה