נושאים לאסיפה 30.11.11

Post date: Nov 28, 2011 4:26:18 PM

"פסטי גבעול - 2!!"

בואו בהמוניכם לבחור את הצלצולים אותם נשמע במשך שבוע שלם במהלך חודש דצמבר.

אוהבים שיר והייתם רוצים לשמוע אותו הרבה פעמים ביום?

בואו לבחור!!

##

בחירת נציגי התלמידים לפרלמנט הנציגים הארצי, של קהילת בתי הספר הדמוקרטיים.

ת - גיעו, ת - צביעו, ת - שפיעו!!

אוהבים

וועדת אסיפה