נושאים לאסיפה 25.1.12

Post date: Jan 23, 2012 4:27:38 PM

נושא העישון ב"גבעול":

כרגע ישנן שתי הצעות על הפרק:

1.

ליד השער שליד המטבח תהיה פינת עישון לילדי חטיבת ביניים והתיכון

על משתמשי הפינה לדאוג לניקיון האזור.

ההשתתפות בתוכנית חינוכית לגבי נזקי עישון וידוע ההורים צריכה להיות תנאי לכניסה

לפינת העישון.

בכל מקום אחר בית הספר אסור העישון.

2. העישון אסור בבית הספר. באזור שער המטבח לא יהיה פיקוח על איסור זה.

יש הצעה נוספת - תהיה פינת עישון בבית ספר - את ההצעה זו כמו שהיא לא מביאה ועדת אספה לדיון כי אינה שלמה. בכל מקרה אם מציעי ההצעה יביאו אותה לכדי הצעה שלמה היא תתווסף לדיון