נושאים לאסיפה 1.2.12

Post date: Jan 30, 2012 4:16:51 PM

## הצעת ילדים מד-ו: אפשר יהיה להרוויח חפצים במשחק (גולות קלפים וכדו')

## בחירת נציגי התלמידים לועדת מורים. המועמדים הם: שני כספי, אריאל כרמי, ניתאי קורקין ואליה שחורי.

ניתן להגיש מועמדות עד יום שלישי בצהריים.

נשמח לראותכם

ת-גיעו, ת-צביעו, ת-שפיעו.

וועדת אסיפה