הצעת אסיפה ליום 6.2.19

Post date: Feb 04, 2019 5:55:45 AM

ביום רביעי 6.2 תעלה לדיון הצעת וועדת אסיפה בנושא כללים מיוחדים לאסיפת צלצולים.

אסיפת הצלצולים שונה מהאסיפות האחרות בגבעול. האווירה בה שמחה ,עליזה, ומעודדת שירה, תנועה, ריקוד, מחיאות כפיים והתלהבות מצד המשתתפים. התנהלות זו של האסיפה מצריכה לדעתנו כללים שיתייחסו לאסיפה זו בלבד.

  1. עד היום לא היה סדר דוברים באסיפת צלצולים וההצבעות על השירים היו מיד לאחר השמעת פס הקול .

  2. היות ולעיתים מבקשים הנוכחים להתבטא ולהעיר הערות אנו מציעים להוסיף סדר דוברים רק למקרים שאינם קשורים לשירים עצמם. חברת הקהילה תצביע, תבקש להירשם כדי לומר דבר מה וכשתקבל את אישור וועדת אסיפה, תוכל להעלות את הדברים.

  3. באסיפה רגילה , מי שנכנס 15 דקות לאחר תחילת האסיפה לא מורשה לקחת חלק בהצבעה היות ולא שמע את הדיון .

  4. אנו מציעים שבאסיפת צלצולים, כל מי שנכנסת מאוחר ושומעת את השיר העומד להצבעה, תוכל להצביע, גם אם היה זה השיר האחרון שמושמע.

  5. באסיפה רגילה אסורה מחיאת כפיים .

  6. אנו מציעים כי באסיפת צלצולים תותר מחיאת כפיים כאות שמחה לשיר שקיבל הרבה קולות וגם כעידוד לשיר מסוים וזאת עד להנחיית חבר ועדת אסיפה להפסיק את מחיאות הכפיים.

  7. למרות האווירה השונה מאסיפה רגילה שוועדת אסיפה מבקשת להקנות לאסיפת צלצולים, על המשתתפים להישמע להנחיית חבר ועדת אסיפה להפסיק כשמתבקש וזאת כדי לאפשר לעמוד בלוח הזמנים ובסדר היום של האסיפה. כלומר, מותר לשמוח, מותר לעודד, מותר לרקוד ומותר למחוא כפיים כי הרי בשירים אנו עוסקים, אך כשמגיעה הבקשה להפסיק, מפסיקים מ

מוזמנים לבוא, להשתתף, להשמיע את דעתכם ולהשפיע.