המשך אסיפה 23.4.12 מ- 18.4.12

Post date: Apr 21, 2012 9:21:37 AM

ביום שני נסיים את אספת בית הספר בנושא יציאה בלתי מאושרת מבית הספר.

להזכירכם על תלמידי בית הספר להגיע לבית הספר עד 8.15. יום הלימודים מסתיים ב15.30 למעט יום ראשון ב13.20.

כל יציאה מבית הספר לפני 13.30 קצרה או קרובה ככל שתהייה דורשת ליווי מבוגר - הורה או חונך

ליציאה מבית הספר בין 13.30 - 15.30 - נדרש אישור חתום של ההורים שיגיע לידי החונך/ת

האספה לא דנה בשאלה האם מותר או אסור לצאת מבית הספר ללא אישורים אלו אלא רק על השאלה איך לדאוג שחוקים אלו יאכפו איך לסייע לכולנו לעמוד במחויבות זו.

לידיעתכם- תפקידו של שומר בית הספר אינו להכניס ולהוציא ילדים מבית הספר במהלך היום - אלא לשמור על בטחוננו.

תודה , וועדת אסיפה .