החלטות אספת בית ספר אחרונות

Post date: Apr 12, 2013 12:29:9 PM

להלן החלטות אספת בית הספר האחרונות

אירוח בתלתונים

ילדים יוכלו להתארח בתלתונים אחרים בכל עת

על המתארחים לעמוד בכללים של התלתון המארח

אורחים שלא יעמדו בכללי התלתון המארח יורחקו מהתלתון עד לועדת לב

ילדים המתארחים בתלתון באופן קבוע ישתתפו בתורנויות הבית המארחת

ארוע סוף שנה

בסוף השנה יתקיים ארוע סוף שנה משותף לכלל בית הספר

הארוע יכלול:

יום שיא בו יוצגו תוצרי למידה והופעות של תלתונים ושיעורים

מופע טקס שבמרכזו פרידה מילדי יב' אך גם מקום לתלתונים האחרים

צוות משותף של ילדים ומורים יהיה אחראי על ארגון הארוע

מועדון תיכון

1. לכל תלתון יהיה בית/מועדון

2. יוקם מועדון זמני לתיכון ע"י חציית חדר תאטרון עם קיר גבס

* באספה דובר על הצורך במתן פתרון לשיעורי תאטרון ותנועה גדולים

*ו כן דובר על הצורך בהתחשבות הדדית של השותפים לחדר

ועדת אספה