הזמנה לאספת בית ספר

Post date: Feb 23, 2013 3:3:0 PM

ביום רביעי 27.2 אספת בית ספר

ההצעה:

בסוף שנת הלימודים יתקיים יום שיא וטקס סיום משותף לכל בית הספר

הטקס יכלול גם ציון מעברים מהיסודי לחטיבה, מהחטיבה לתיכון ופרידה מהיב'

כל תלתון שירצה יוכל גם לקיים ארוע פנימי של התלתון

ביום רביעי 6.3 שביל ישראל+ טיול לירושלים - לא תתקיים אספה