הזמנה לאספות קרובות

Post date: May 16, 2013 11:22:31 AM

ביום רביעי 22.13 בשעה 8.15

אספת בית ספר

על סדר היום :

הצעה להקים ועדת קשרים עם בתי ספר אחרים

אישור מבנה הועדות לשנה הבאה (כמה חברים בכל ועדה, דרישות מחברי ועדה וכו')

הכרזה על בחירות לועדת מערכת שיתקיימו ב29.5

ביום שישי 31.5 בשעה 9.30

אספת קהילה

על סדר היום :

צוות ניהול : תפקידים ומבנה - דיון והצבעה

ועד העמותה - תפקידים ומבנה - דיון והצבעה

תגיעו תצביעו תשפיעו