הזמנה לאספות הקרובות- חשוב ביותר

Post date: Apr 06, 2013 7:15:21 AM

לקהילת גבעול שלומות

להלן סדר האספות בשבועיים הקרובים

ביום רביעי 10.4 בשעה 8.15

אסיפת בית ספר

על סדר היום

הצעתה של לאה : יצירת מועדון זמני לתיכון ע"י בניית קיר שיחלק את חדר תנועה ותאטרון ל2 חלקים

ביום חמישי 11.4 בשעה 18.00

אספת קהילה

על סדר היום : תכנית הבראה לבית הספר

הנושאים : הבט ניהולי, מבנה השבוע , תשלומים

פירוט מצורף

הנושאים : מבנה השבוע וההיבט הניהולי יובאו גם לדיון והצבעה באסיפה ברביע בבוקר. כל חבר קהילה יכול להצביע פעם אחת בלבד

ביום רביעי 18.4 בשעה 8.15

אספת בית ספר

על סדר היום:

מבנה השבוע בבית הספר + מבנה ניהולי חלק 2 של דיון והצבעה

(האספה תתארך והשיעור הראשון יתבטל)

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה