הזמנה לאספות

Post date: Nov 18, 2012 10:19:22 AM

קהילת גבעול מוזמנת ל:

אספת בית ספר ביום רביעי 21.11 בשעה 8.15

הנושא לדיון והצבעה :

האם מורים יכולים לתת לילדים בבית הספר תגמול או תמריץ חומרי על למידה או התנהגות.

· אם יוחלט שתמריץ/תגמול חומרי מותר : צריך יהיה לדון ולהחליט באילו תנאים ניתן לעשות זאת ומה התקציב לתגמול.

יתכן והאסיפה תתארך מעבר לשעת האספה

בשל החשיבות העקרונית של הנושא תתקיים אספת קהילה באותו נושא

ביום שישי 23.11 בשעה 9.30

ביום רביעי 28.11 – אספת צלצולים

הצעות יש להעביר על גבי דיסק און קי או דיסק רגיל לחברי ועדת אספה. ניתן לשלוח קובץ במייל לasefa@givol.org

תגיעו תצביעו תשפיעו