האספות הקרובות

Post date: Jan 13, 2014 6:48:12 PM

יום רביעי 15.1 : ילדי חטיבה עם אישור הורים קבוע יוכלו לצאת למכולת בהפסקה ללא ליווי מבוגר

יום רביעי 22.1 : דיון חוזר על ההחלטה : בבית הספר יהיה מקום בו לא יופעל נוהל עצירה לילדי תיכון מעשנים אלא תגובה חינוכית (כמפורט בהחלטה שפורסמה)

יום שישי 24.1 בשעה 9.30 - אספת קהילה - המשך דיון וחיבור תוצאות שתי האספות.

* על פי החלטת ועדת אספה: אם פער הקולות בין בעד ונגד באספת בית הספר ביום רביעי יהיה מעל 50 קולות - לא תקיים אספת קהילה בשישי.

הודעה תשלח לכלל הקהילה

ועדת אספה