דחיית אספת קהילה

Post date: Feb 28, 2013 7:0:51 AM

לקהילת גבול

שלומות

אספת הקהילה שנועדה ליום שישי הקרוב 1.3

נדחית

על מועד חדש תבוא הודעה

עמכם הסליחה