אספת קהילה ביום 1.3

Post date: Feb 24, 2013 9:7:2 PM

שלום לכם

להלן תתזכורת:

בהמשך לאספת הקהילה מיום שישי 15.2

תתקיים אספת קהילה ביום שישי 1.3

על סדר היום סיום דיון והצבעה בנושא צוות הניהול בבית הספר.

מצורפות 2 ההצעות.

אם למי מכם הצעה נוספת בנושא אנא שלחו במייל

talh@givol.org

כדי שנוכל לפרסמה מבעוד מועד

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה