אספת צלצולים 7.9

Post date: Aug 30, 2016 8:14:3 AM

ביום רביעי 7.7 תתקיים אספה לבחירת צלצולים

הצעות ניתן להעלות בלוחות המודעות בתלתונים \עד יום שני 5.9