אספת בית ספר 7.11

Post date: Nov 05, 2012 3:25:4 PM

ביום רביעי 7.11 בשעה 8.15

אספת בית ספר

הנושא:

החלטות ועדת לב יפורסמו על לוחות המודעות

כולם מוזמנים

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה