אספת בית ספר ב9.10 ואספת קהילה ב18.10

Post date: Oct 04, 2013 11:1:14 AM

הנכם מוזמנים לאספת בית ספר

ביום רביעי 9.10 בשעה 8.15

הנושא לדיון:

האם להמשיך לקיים את אירוע פתיחת השנה של בתי הספר הדמוקרטים בלונה פארק או לקיים אירוע מסוג אחר.

נציגי גבעול בפרלמנט הארצי של קהילת בתי הספר הדמוקרטים יביאו את החלטת גבעול לדיון שיתקיים בפרלמנט ובו תתקבל ההחלטה.

הנכם מוזמנים לאספת קהילה ביום שישי 18.10 בשעה 9.30

על סדר היום:

בחלק הראשון המיועד רק להורים : בחירת נציגי הורים לוועדת מורים - הועדה הבוחרת את צוות גבעול ואחראית על ליווי ומישוב הצוות

בחירת ועד הורים בית ספרי

בחלק השני : אישור מסגרת התפקיד של סגן מנהל בית הספר

הצעות נוספו ישלחו ביום ראשון

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה