אספת בית ספר ביום רביעי 13.3

Post date: Mar 08, 2013 2:0:16 PM

הנושא לדיון והחלטה:

הצעתה של לאה- לבנות קיר זמני באמצע חדר התאטרון כדי לאפשר מועדון זמני לתלמידי התיכון.

הדבר יגרום לכך שחדר התאטרון יצטמצם בחצי,

ושיעורי התנועה ייאלצו לעבור לחצי של התאטרון.

ייתכן וזה ידרוש פתיחה של הדלת החיצונית לחדר התיאטרון

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה