אספת בית ספר - אישור ארגוני לקראת בחירות בשנה הבאה

Post date: May 25, 2013 1:36:14 PM

שלום לכל קהילת גבעול

באספה שהתקיימה בשנת הלימודיפ תשע"ב הוחלט כי ועדות בית הספר יבחרו בבחירות (להבדיל מההתנדבות שהייתה בעבר)

בתחילת שנה זו הוחלט על שעת ועדות במערכת והתקיימו בחירות

המשך תהליך מיסוד זה היה בהחלטת אספה משנה זו שהאספה תחליט על מספר המשתתפים בכל ועדה, דרישות מיוחדות מהמועמדים והתאמת מועד פגישות שונה לועדות אם יש צורך בכך

ביום רביעי הקרוב 29.5 תתקיים אספה בה נאשר את מבנה הועדות כפי שהוצעו ע"י הועדות בשנה זו

מצורף מסמך מפורט

בקשה חשובה. אם מי מחברי קהילה שסבור שיש לקיים דיון והצבעה על ועדה כלשהי באספת קהילה (אספת שישי) אנא הודיעו על כך לועדת אספה עד יום רביעי בבוקר על מנת שנחריג את ההצבעה על ועדות אלו בעת ההצבעה.

חשוב לציין - אין הדיון עוסק בתפקידי הועדות אלא רק במבנה על מנת לקיים הליך בחרות מסודר בתחילת שנת הלימודים הבאה.

בברכה

ועדת אספה

ט.ל.ח.