אספות קרובות בגבעול

Post date: Feb 06, 2014 2:18:50 PM

סדר אספות קרובות

יום רביעי 12.2 - הצעת צוות חדר מוזיקה לכללי החדר (מצורף מסמך עם פירוט ההצעה)

יום רביעי 19.2 - דיון חוזר והצבעה על ההחלטה על קיום "מקום בו לא מופעל נוהל עצירה למעשנים אלא תגובות חינוכיות אחרות"

יום שישי 21.2 - המשך דיון חוזר והצבעה על ההחלטה על קיום "מקום בו לא מופעל נוהל עצירה למעשנים אלא תגובות חינוכיות אחרות"

תוצאות ההצבעה בשתי האספות יחוברו וסך הקולות יהווה החלטה סופית.

נוסף על כך

החל מיום ראשון הקרוב נפתח הרשמה למועמדים לאיוש מקומות בוועדות בית הספר: ועדת לב, ועדת ביקורים, ועדת ביקורת ועדת אספה וועדה שעדיין לא פועלת - ועדת תקציב (ועדה שתפעל בשעות אחר הצהריים)

באספות ב12 וב19 לפברואר יחולקו דפי הצבעה.

ועדת אספה