אספות קרובות

Post date: Apr 23, 2013 4:13:45 PM

מחר - יום רביעי 24.4 לא מתקיימת אספת בית ספר

בשבוע הבא יום רביעי 1.5 נקיים אספת צלצולים

ניתן להגיש הצעות בבית הספר או בפייסבוק

ביום רביעי 8.5 אספת בית ספר:

הצעה של ילדים מד-ו

ילדים יוכלו להתארח בתלתון אחר רק אם ילד/ה חונך/ת הזמין אוותם

תגיעו - תצביעו - תשפיעו

ועדת אספה