אספות בית ספר וקהילה

Post date: Oct 23, 2013 5:24:50 PM

ביום רביעי 30.10 בשעה 8.15

תתקיים אספת בית ספר

על סדר היום

הצעתה של לאה : קיום יום אזורי חוזק בגבעול

ביום שישי 1.11.13 בשעה 9.30

אספת קהילה

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה