אספות בית ספר הקרובות

Post date: Dec 28, 2013 8:27:23 AM

להלן לוח האספות הקרובות

1.1.14 - לא תתקיים אספה (יום ילדים מלמדים)

8.114 - אספת צלצולים

15.1.14 - הצעה : ילדי חטיבת הבינים שיש להם אישור מההורים יוכלו לצאת בהפסקה למכולת ללא ליווי

22.114 - ערעור על ההחלטה שבבית הספר יהיה מקום מסוים בו לא יופעל נוהל עצירה למעשנים אלא תגובות חינוכיות

24.11 - יום שישי - המשך דיון על הערעור.

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה