אספות בית הספר 29.1 ו5.2

Post date: Jan 26, 2014 7:2:1 PM

ביום רביעי 29.1 אספת בית ספר

ההצעה:

כל ילד ומורה בבית הספר חייב להשתתף בניקיון בית הספר

מי שלא ישתתף יופנה לוועדת לב

כל שבוע תלתון אחר יהיה אחראי על הניקיון

כל תלתון יחליט איך הוא פועל ליישום הנקיון

המנהלים רשאים להכריז פעמיים במחצית על הפסקת לימודים לשעה לניקיון כללי

ביום רביעי 5.2. - אספת צלצולים

טל הופמן