אספה חשובה ב4.1.13

Post date: Dec 23, 2012 3:59:42 AM

לכל קהילת גבעול

ביוןם שישי 4.1 בשעה 9.30

תתקיים

אספת קהילה חשובה ביותר

על סדר היום :

התכנית לתשלום השכר למורים לשנת הלימודים הנוכחית

פרטים ישלחו בהמשך

בברכה

ועדת אספה