אספה בראשון

Post date: Aug 30, 2013 8:58:1 AM

אסיפת בית ספר ביום ראשון 1.9 בשעה 11.45

לקראת בחירות לוועדות ולקראת אספת צלצולים

1. הצעה : הוספת ועדת מחשבים

2. הצעה : הוספת ועדת ספריה

3. הסבר על הבחירות לוועדות

4. הסבר על דרך בחירת צלצולים

כולם !!!! הורים ילדים וצוות מוזמנים

תגיעו , תצביעו, תשפיעו

ועדת אספה