אספה בנושא אירוח בתלתונים

Post date: Jan 02, 2013 6:46:53 PM

ביום ד' 9.1.13 תתקיים אספה בנושא אירוח בתלתונים

להלן ההצעות:

1. ילדים לא יוכלו להתארח בתלתון אחר (חוץ מאשר בשיעורים בהם הם לומדים)

2. ילדים יוכלו להתארח בתלתון אחר אם ילד או חונך מארח אותם.

3. ילדים יוכלו להתארח בתלתונים אחרים בכל עת

על המתארחים לעמוד בכללים של התלתון המארח

אורחים שלא יעמדו בכללי התלתון המארח יורחקו מהתלתון עד לועדת לב

ילדים המתארחים בתלתון באופן קבוע ישתתפו בתורנויות הבית המארחת

כולם מוזמנים לקחת חלק בדיון ובהצבעה

ועדת אספה