אספה ביום ד' 28.11

Post date: Nov 25, 2012 6:21:12 PM

לקהילת גבעול

ביום רביעי בשעה 8.15 אספת בית ספר !!

הנושא : מתכונת הטיולים השנה

ההצעות שיעלו לדיון והצבעה

1. טיולים לפי התוכנית שהציגה ועדת טיולים. + פנייה של האספה לוועדת טיולים לעשות מאמץ שיאפשר לכל הנרשמים בזמן לצאת לכל טיול.

2. הטיולים יתקיימו במסגרת התלתונים. בכל תלתון תפעל ועדת טיולים שתארגן את הטיולים של התלתון

3. טיולים לפי תכנית ועדת טיולים + כל תלתון רשאי להוסיף טיול/ים שתארגן ועדת טיולים של התלתון.

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה

· יתכן והאספה תתארך מעבר לשעת האספה