אספה ביום ד' 14.9

Post date: Sep 10, 2016 12:25:56 PM

אספה מס' 2

אסיפת גבעול

ביום רביעי 14.9 בשעה 8.50

באולם גבעול

נושא ראשון : ערעור ועדת טיולם על ההחלטה מיום רביעי 7.9. הצעת ועדת טיולים – מחנה נחל אלכסנדר יתקיים באביב (אפריל- מאי)

נושא שני : בחירת ועדת טיולים. מועמדות יש להגיש בחגיגת ועדות ביום שני 12.9

נושא שלישי : בחירת נציגים לפרלמנט הארצי של בתי הספר הדמוקרטים. מועמדות יש להגיש בחגיגת ועדות ביום שני 12.9

תגיעו תצביעו תשפיעו