אסיפת קהילה ביום שישי 30.11

Post date: Nov 18, 2018 5:24:53 AM

האסיפה תעסוק בשני נושאים:

המשך דיון בנושא האופניים החשמליים

המשך דיון בנושא טלפונים ניידים בתלתון ד-ו

לאחר שקלול תוצאות ההצבעה בכל אחד מהנושאים עם ההצבעות מימי רביעי יפורסמו התוצאות.

החלטות האסיפה ייכנסו לתוקף לאחר פרסום התוצאות.