אסיפה ביום רביעי 7.11: אופניים חשמליים בגבעול

Post date: Nov 04, 2018 7:6:14 AM

ביום רביעי תעלה לאסיפה הצעה בנושא : כניסת תלמידים לגבעול עם אופניים חשמליים.

האספה תדון בשני ההבטים הבאים:

1. נחנכים שטרם מלאו להם 16 לא יוכלו להגיע לגבעול באופניים חשמליים.

2. נחנכים שמלאו להם 16 יוכלו להיכנס לגבעול עם אופניים חשמליים רק כשהם חובשים קסדה.