אסיפה ביום רביעי 2.1

Post date: Dec 30, 2018 7:13:30 AM

המשך דיון ביום יער שבועי בתלתון ד-ו

בשל רשימת הדוברים הארוכה בשבוע שעבר לא הסתיים הדיון בנושא. תוצאות אסיפה זו ואסיפת הקהילה שהתקיימה בנושא ביום שישי יפורסמו בהמשך.