אסיפה ביום רביעי 16.1

Post date: Dec 30, 2018 7:14:26 AM

תעלה לדיון והצבעה הצעתו של רשף בנושא סגירת מגרש הספורט בשעת הדיונים

השבועיים של האסיפה עקב הרעש הרב שמפריע למהלך התקין של הדיונים .