תכנון סדר יום

נושאים לאסיפה 26.10.2011 - Oct 16, 2011 12:13:11 PM

נושאים לאסיפה 2.11.11 - Oct 31, 2011 12:51:58 PM

נושאים לאסיפה 9.11.11 - Oct 31, 2011 12:53:57 PM

נושאים לאסיפה 16.11.11 - Nov 10, 2011 5:24:56 PM

נושאים לאסיפה 23.11.11 - Nov 19, 2011 7:23:59 AM

נושאים לאסיפה 30.11.11 - Nov 28, 2011 4:26:18 PM

נושא לאסיפה 14.12.11 - Dec 12, 2011 5:30:5 PM

נושא לאסיפה 11.1.12 - Jan 05, 2012 12:32:30 PM

נושאים לאסיפה 25.1.12 - Jan 23, 2012 4:27:38 PM

נושאים לאסיפה 1.2.12 - Jan 30, 2012 4:16:51 PM

נושא לאסיפה 29.2.12 - Feb 25, 2012 3:6:12 PM

נושא לאסיפה 14.3.12 - Mar 11, 2012 9:2:18 PM

נושא לאסיפה 18.4.12 - Apr 17, 2012 6:18:5 PM

המשך אסיפה 23.4.12 מ- 18.4.12 - Apr 21, 2012 9:21:37 AM

נושא לאסיפה 2.5.12 - Apr 23, 2012 6:9:45 PM

נושא לאסיפה מחר 30.5.12 - May 29, 2012 8:10:32 PM

נושא לאסיפה 5.9.12 - Aug 31, 2012 10:38:49 AM

אספה ב31.10 - Oct 29, 2012 2:32:40 PM

אספת בית ספר 7.11 - Nov 05, 2012 3:25:4 PM

הזמנה לאספות קרובות - Nov 11, 2012 5:37:45 PM

הזמנה לאספות - Nov 18, 2012 10:19:22 AM

אספה ביום ד' 28.11 - Nov 25, 2012 6:21:12 PM

אספה חשובה ב4.1.13 - Dec 23, 2012 3:59:42 AM