פרוטוקול אסיפה: 5.10.11

Post date: Oct 19, 2011 10:47:44 AM

נושאים:

# בחירות תלמיד לוועדת מורים

# דיון בנושא המשך ההצטרפות לקהילת בתי הספר הדמוקרטיים

בחירות לוועדת מורים:

יועברו פתקים עם שמות המועמדים, ותתבצע הצבעה חשאית.

על כל חבר קהילה לבחור בשני מועמדים מתוך הרשימה.

בעל מספר הקולות הגבוה ביותר ייבחר.

השני שאחריו ייכנס במקרה ותתקיים פרישה מהוועדה.

המועמדים:

שני כספי

עדי

בר

דניאל

יהל

הנבחרים:

במקום הראשון: שני כספי

במקום השני: בר ויהל.

מזל טוב!! :)

הצטרפות לקהילת בתי הספר הדמוקרטיים:

מפאת קוצר זמן, הדיון בנושא ההמשך ההצטרפות לקהילת בתי הספר הדמוקרטיים יתקיים באסיפה נפרדת ביום שישי עם ההורים, ב-4.11.11.