עדכון החלטה לגבי הקוביה/ ריבוע / גומחה בחצר האחורית

Post date: Oct 21, 2016 6:23:22 PM

לאחר שני דיונים באספה

הוחלט שהגומחה בחצר האחורית של בית הספר תשמש כמקום להייה ילדים המעוניינים בכך

אלדר, נועם יואב וגיא מהחטיבה לקחו אחריות שהמקום יהיה נקי לא תתקיים בו פעילות המנוגדת לחוקי בית הספר ורוחו.

נוסף על כך קם צוות ברשותם של עלמה ועמרי ומעדת טיולים שיאתר מקום חלופי למחסן טיולים ויגיש בקש לתקציב ומועדת תקציב

היה ולא יצליחו למצוא פתרום למחסן - ישוב הנושא לאספה