סיכומי אספות אחרונות

Post date: Dec 28, 2013 8:22:27 AM

להלן החלטות האספה האחרונות שהתקבלו בגבעול

1. בית הספר לא יארח השנה את אירוע איידק ישראל. בית הספר יארח אירוע זה בשנה הבאה.

2. יתקיים יום אזורי חוזק במסגרת שישי קהילתי.

3. בהפסקות לא תנוגן מוזיקה למעט באירועים מיוחדים

4. כיתות סיסקו, מדעים, מוזיקה והספריה יהיו נעולים בהעדר מבוגר בהם.

המבוגר בחדרים אלו אחראי על שלמות הציוד.

כל טיפול במחשבים בחדרים אלו יהיה באחריות ועדת מחשבים בלבד.(מורה יוכל לקבל הסמכה מהועדה לעצמו או לתלמיד)

יכולות לקום ועדות שיביאו לאספה הצעות להפעלת חדרים אלו ע"י ילדים.

5. ההחלטה על מימוש התקציב שקבלנו מעוז לתמורה להכשרת חדר עבודה לצוות וחדר לחונכות ולמידה פרטנית תהייה בוועדה מיוחדת שתמנה את צוות ניהול + כל חבר קהילה מעוניין. (יצאה הזמנה לפגישת ועדה זו)

בברכה

ועדת אספה