סיכום אסיפה 23.11.11

Post date: Nov 28, 2011 4:35:11 PM

בטיחות בדרכים - הקמת משמרות זה"ב:

לא יוקמו השנה משמרות זה"ב ב"גבעול".

יוקם צוות בדיקה של כל נושא הבטיחות בכל אזור בית החינוך, בשיתוף עם העירייה וגורמים נוספים - על מנת לבחון את נושא הבטיחות ולשפרו.