סיכום אסיפה 16.11.11

Post date: Nov 19, 2011 7:21:54 AM

ההצעה ליציאת תלמידי החטיבה לגן השעשועים למטרות עישון באישור הורים מוסכם - לא התקבלה.

## הנושא חוזר לצוות המציע ביחד עם עפרה ומרק - בניסיון לבנות הצעה חדשה.