החלטת האספה מיום רביעי 7.11

Post date: Nov 07, 2012 4:13:40 PM

באספה בה השתתפו רבים מבין ילדי ומורי בית הספר ובה התארחו סטודנטים מהמכון לחינוך דמוקרטי

הוחלט: החלטות ועדות לב לא יתפרסמו על לוחות המודעות

ועדת אספה