החלטת אספה יום ד' 14.9

Post date: Sep 17, 2016 5:35:22 PM

התקיים דיון קצר בהצעת בערעור שהגישה ועדת טיולים

התקבלה ברוב גדול ההחלטה הבאה:

מחנה נחל אלכסנדר יתקיים באביב

המועמדים לוועדת טיולים הציגו עצמם והתקיימו בחירות לוועדה

תוצאות הבחירות יתפרסמו בהמשך השבוע