החלטות אספת רהילה מיום ה' 11.4.2013

Post date: Apr 12, 2013 12:33:2 PM

שלום לכם

מצורף מסמך ובו החלטות אספת הקהילה

ועדת אספה