החלטות אספה 31.10

Post date: Oct 31, 2012 6:43:14 PM

1. מועדון החטיבה יהיה פתוח בכל שעות היום. צוות משותף של חונכים וילדים יהיו אחראים לכך. כמו כן יפעל צוות זה לאיתור מקומות נוספים לשהיית ילדי החטיבה

2. ילדים יוכלו לשהות במסדרון החטיבה. ילדים שיפריעו למהלך השיעורים יוצאו מהמסדרון