החלטות אספה מיום ד' 2.10

Post date: Oct 04, 2013 10:45:16 AM

באספת גבעול הוחלו החלטות הבאות

בבית הספר יתקיים השנה ערב להקות בו יופיעו להקות מבית הספר כמו גם להרקות אחרות

חלקו הראשון של הערב יותאם גם לגילאים הצעירים.

יפורסם להורים כי בחלק השני יכולים להיות תכנים הקיימים בעולם הרוק ואינם מתאימים לילדים צעירים. כדי שההורים ייקחו אחריות עד מתי להישאר.

הצוות המארגן יהיה אחראי על שיתוף פעולה עם השכונה והמתנ"ס לקראת האירוע.

לא יגבה כסף עבור האירוע.

את האירוע מארן צוות בראשות קמי וגל-יה. בתום האספה נרשמו כ10 ילדים לצוות המארגן

ועדת אספה