החלטות אספה - ועדות לשנת הלימודים הבאה

Post date: Dec 26, 2012 3:8:11 PM

לקהילת גבעול

באסיפת בית הספר מיום ד' 26.12.12 התקבלו ההחלטות הבאות:

1. חברי ועדות בית הספר יבחרו בבחירות כלליות גם בעתיד

2. לקראת סוף השנה כל ועדה תקבע כמה חברי ועדה יוכלו להבחר ומהן הדרישות מחברי ועדה

3. באמצע שנת לימודים יתקיימו בחירות נוספות לועדות בהן יחסרו חברים.

\ועדת אספה