החלטות אספה

Post date: Jan 26, 2014 7:0:39 PM

סליחה על האיחור בפרסום

להלן החלטת אספה מיום רביעי 15.1

תלמידי חטיבה עם אישור הורים בכתב

יוכלו לקבל אישור קבוע ממנהלי בית הספר ליציאה למכולת בזמן ההפסקה

המנהלים יתנו/לא יתנו אישור זה לאחר התייעצות עם חונכי החטיבה

ההחלטה היא לתקופת נסון