החלטות אסיפה 27.1.12

Post date: Jan 30, 2012 4:25:36 PM

מבנה ניהולי :

מנהל וסגן מנהל. סגן המנהל הנו עובד העמותה ונבחר ע"י ועדת מורים. סגן המנהל מוגדר פורמלית כמנהל י-יב (סמל המוסד השני שלנו).

עישון :

אין לעשן בכל שטח בית הספר. נוהל עצירה בכל מקרה עישון.

שמחים שבאתם

וועדת אסיפה