החלטות אסיפה 2.11.11

Post date: Nov 10, 2011 5:29:15 PM

משחקים ברחבה בקידמת היסודי:

החוק הקיים הוא כי מותר לשחק ברחבה, אך כאשר יש תנועת אנשים יש להשהות את המשחק עד שהמקום מתפנה.

כיום המצב אומנם מתרחש בפועל, אך עדיין אנשים נפגעים מכדורים וביניהם גם ילדים וגם אנשי צוות.

על כן, לאחר דיון, להלן ההחלטות שהתקבלו:

1. כל משחקי הכדור ישוחקו אך ורק עם כדור רך.

2. וועדת ספורט תכשיר איזורים נוספים למשחק.