בקשה לדיון חוזר בנושא המודל הניהולי

Post date: Feb 02, 2012 3:28:30 PM

לועדת אספה הוגש ערעור על החלטת אספת קהילה בעניין המבנה הניהולי של בית הספר. 75 חתימות צורפו לבקשה ולכן על פי חוקי בית הספר יתקיים דיון נוסף ובו תתקבל החלטה סופית בנושא.

הדיון יתקיים ביום שישי 10.2 בשעה 9.00

מצורף מכתב של חברי הקהילה שהגישו את הערעור.

ועדת אספה