סיכומי אסיפה

פרוטוקול אסיפה: 5.10.11 - Oct 19, 2011 10:47:44 AM

סיכום אסיפה 26.10.11 - Oct 31, 2011 12:47:0 PM

החלטות אסיפה 2.11.11 - Nov 10, 2011 5:29:15 PM

סיכום אסיפה 16.11.11 - Nov 19, 2011 7:21:54 AM

סיכום אסיפה 23.11.11 - Nov 28, 2011 4:35:11 PM

החלטות אסיפה 27.1.12 - Jan 30, 2012 4:25:36 PM

החלטות אספה 31.10 - Oct 31, 2012 6:43:14 PM

החלטות אספה מיום 14.11 - Nov 18, 2012 10:22:25 AM

החלטות אספה מיום ד' 22.5 - May 25, 2013 1:40:25 PM

החלטות אספה מיום ד' 2.10 - Oct 04, 2013 10:45:16 AM

החלטת אספה מיום ד' 23.10 - Oct 23, 2013 5:22:18 PM

סיכומי אספות אחרונות - Dec 28, 2013 8:22:27 AM

החלטות אספה - Jan 26, 2014 7:0:39 PM

החלטת אספה יום ד' 14.9 - Sep 17, 2016 5:35:22 PM

מחזמר: כן או לא? - Oct 06, 2016 4:29:12 AM